Stockholm archipelago

The island of Sandön in Stockholm archipelago is a popular destination all year around

Stockholm archipelago

There are several bars, restaurants, hotels and shops to enjoy, not to mention the white beaches and picturesque views.

Allmänna gränd

Stockholm archipelago

OFFICE

null

Allmänna gränd 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

DJURGÅRDEN

Credits:
Anna Hållams/imagebank.sweden.se

Menu