Jump in!

A warm summer day is perfect for a swim. To choose from, Sweden has roughly 96,000 lakes larger than 10,000 square metres, and uncountable numbers of smaller lakes.

Jump in!

Allmänna gränd

Jump in!

OFFICE

null

Allmänna gränd 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

DJURGÅRDEN

Credits:
L. van der Meijs/imagebank.sweden.se

Menu