White moose

There are approximately 350,000 moose in Sweden but only a very few number of white moose. The whiteness is not a form of albinism but a form of genetic variation. White moose have brown eyes and are accepted as equals by their brown counterparts

White moose

Most white moose in Sweden can be found in the west of Sweden, for example in the provinces Värmland and Bohuslän.

With safaris, bumper stickers, oven gloves and t-shirts featuring the moose (or Eurasian elk) it has become Sweden’s zoological superstar. Will we be seeing white poster moose in the future?

Allmänna gränd

White moose

STORE

null

Allmänna gränd 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

DJURGÅRDEN

Credits:
Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

Menu