Public sauna

One of Sweden’s most spectacular saunas can be found in Frihamnen port in Gothenburg, it is made of resourced materials such as 12 000 plastic bottles

Public sauna

The sauna highlights the transformation of the area around Frihamnen – from an industrial port into a hip and social part of town.

Allmänna gränd

Public sauna

STORE

null

Biblioteksgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

DJURGÅRDEN

Credits:
Anna Hållams/imagebank.sweden.se

Menu